Swedish French German Spanish
Swedish French German Spanish

Riskettan och Risktvåan Uppsala


Riskettan Uppsala | Trafikskola Uppsala

Boka Nu

Risk 1 Uppsala | Körskola Uppsala

License Trafikskola i Uppsala erbjuder Riskettan i Uppsala för ett billigt pris. Riskettan/Risk1 är den första obligatoriska delen av de två delar för att klara av Riskutbildningen. Riskettan är 3 timmar lång exkluderat raster.Under Riskettan kommer du lära dig om alla risker i trafiken till ex: alkohol, droger, riskbeteende, trötthet och hög hastighet.Boka Riskettan (Riskutbildning del 1) i Uppsala med License Trafikskola.

(Glöm inte att ta med dig legitimation)

Riskutbildning Uppsala | Trafikskola Upsala

Unga förare är överrepresenterade i olyckor som kan kopplas till hög hastighet, alkohol, trötthet eller oanvänt bilbälte. Riskettan B syftar till att höja medvetenhet om sådana risker i samband med bil körning.

Risk 1 B uppmanar eleven att ta ställning och ifrågasätta eget riskbeteende samt bil medveten om hur trötthet, läkemedel och droger påverkar risker i trafiken. I Riskettan B finns mycket fakta men också frågor och diskussionsämnen som kan skapa dialog och aktivitet i riskutbildningen.

Riskettan B behandlar bland annat följande områden

- Mobiltelefoner och andra distraktioner.

- Trötthet

- Stress

- Grupptryck

- Män och kvinnor i trafiken

- Sjukdomar och läkemedel

- Alkohol och andra droger

Halkbana Uppsala | Körskola Uppsala

License Trafikskola Uppsala erbjuder Risktvåan/Halkbana i Uppsala för ett billigt pris. Risktvåan/ Risk2 är den andra Riskutbildningen del 2 som är obligatorisk. Risktvåan är 3 timmar lång exkluderat rast. Under Riaktvåan kommer du lära diger hur du hanterar Riskfyllda situationer.

Risk 2 Uppsala

Risktvåan Uppsala

(Riskutbildning del 2) i Uppsala med License Trafikskola.

(Glöm inte att ta med dig legitimation)

Riskettan Uppsala, Risk 1 Uppsala

Riskettan

Risktvåan Uppsala, Risk 2 Uppsala

Risktvåan /Halkbana

License Trafikskola AB

Kungsängsesplanaden, 14
753 18 Uppsala

Org. nr: 559198-1831

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Öppettider

Reception

Månd-Fredag: kl. 09:00 - 16:00

Körlektioner

Månd-Fredag: kl. 07:40 - 18:00

 

Swish nummer: 123 631 4314

Bank Giro:         5282-8449

  

License Trafikskola

© 2024 License Trafikskola AB. All rights reserved.