Swedish French German Spanish
Swedish French German Spanish

Taxiutbildning /Taxikurs med oss Uppsala


License trafikskola erbjuder taxiutbildning / taxikurser

Förarprovet är uppdelat i ett körprov och två delprov i taxiutbildning. Proven görs på trafikverkets förarprovskontor.

License trafikskola hjälper dig att beställa tid för proven. Eleven kan även själv beställa tid på trafikverkets förarprovskontor hos trafikverket. Trafikverket skickar en bekräftelse på tiden och ett inbetalningskort till dig.

Prov för taxiförarlegitimation

Beställ inte tid för prov i yrkeskunnande innan elev är klar med hela utbildningen och kan alla teori. En del ämnesområden förekommer nämligen i mer än ett delprov.

Prov i yrkeskunnande kan eleven göra på trafikverkets förarprovskontor och vissa mottagningskontor. Proven kan göras på samma dag eller vid olika tillfällen. De får göras i valfriordning. De får göras i valfri ordning. Eleven måste dock ha klarat samtliga delprov inom sex månader för att bli godkänd.

På trafikverket hittar eleven information om avgifter Taxiförarlegitimation. Proven kan endast göras på svenska.

Eleven måste kunna legitimera dig vid samtliga prov. Det ska vara en svenska, godkänd legitimation. Du får inte ha med dig egen hjälpmedel. De hjälpmedel eleven behöver vid kunskapsprovet, till exempel kartboken, finns i digital form i provlokalen.

Till varje delprov finns ett antal testfrågor som inte räknas in i provet. På detta sätt testar trafikverket frågorna innan de tas med som riktiga provfrågor.

Den som har dyslexi eller andra läs och skivsvårigheter och kan styrka detta med ett intyg kan få förlängd provtid.

Delprov 1 säkerhet och beteende

Provet på 70 frågor, varav 5 testfrågor, består av frågor om körekonomi, miljö, föraren, säkerhet, bemötande, sjukdomar och funktionsnedsättningar samt fordonskännedom.

För att bli godkänd krävs minst 48 rätt av 65 frågor. Provtiden är 50 minuter

Delprov 2- Lagstiftning

Provet på 50 frågor, varav 4 testfrågor, består av frågor om trafik och taxitrafiklagstiftningen.

För att bli godkänd krävs minst 34 rätt av 46 frågor. Provtiden är 50 minuter. 

När eleven är klar med delprov, får eleven reda på om du klarat provet. Eleven får också ett mejl skickat med sitt resultat och om du har fel, kommentarer som hänvisar till Transportstyrelsen kunskapskrav.

Körprov

När eleven blivit godkänd på alla delproven i yrkeskunnande är det dags för körprov. Beställ inte tid för körprovet innan eleven känner innan du känner dig trygg med körningen. Tänk på att kraven är högre på detta körprov än vid det eleven gjorde när eleven tog körkort för personbil.

Körprovet kan bara göras på vissa av trafikverkets förarprovsorter. På trafikverkets webbplats, trafikverket .se, hittar eleven kontaktuppgifter och information om avgift. Sök på transportstyrelsen.

Eleven måste visa ett svenskt körkort (behörighet B) eller ett körkort utfärdat i en EES – stat (behörighet B), innan eleven påbörjar sitt körkort prov. Har eleven utländska körkort måste eleven kunna legitimeras sig.

Tranportstyrelsen har krav för att få taxiföralegitimation

  • Eleven måste vara 21 år gammal.
  • Eleven måste göra alla prov hos trafikverket.
  • Eleven måste ha B körkort i minst 2 år eller ha D Körkort.
  • Du ska få godkänt på en lärarutbildning.

Lär dig Taxiåkeri och starta ditt egna företag!

För att bedriva taxi företag måsta du ta taxiåkertillstånd. Kraven på taxiåkeri uppfylls genom att elev blir godkänd på fyra delprov hos Trafikverket. För att få taxiåkeri krävs det inte att elev har taxilegitimation.

Provet för taxitrafik består av fyra delprov;

  • Juridik
  • Ekonomisk ledning av ett företag
  • Trafiksäkerhet och tekniska normer
  • Fallstudier

Samtliga delprov för taxitrafik måste vara godkända inom sex månader från det första godkända delprovet.

 

Taxiutbildning, Taxikurs, Taxiåkeri

License Trafikskola AB

Kungsängsesplanaden, 14
753 18 Uppsala

Org. nr: 559198-1831

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Öppettider

Reception

Månd-Fredag: kl. 09:00 - 16:00

Körlektioner

Månd-Fredag: kl. 07:40 - 18:00

 

Swish nummer: 123 631 4314

Bank Giro:         5282-8449

  

License Trafikskola

© 2024 License Trafikskola AB. All rights reserved.